Wat betekenen akkers tegenwoordig nog voor wilde bijen de bijenteelt?
De bloemrijke akkers van weleer zijn buiten de akkerreservaten vrijwel volledig verdwenen. Akkerranden kunnen dat iets compenseren. Er zijn ook alternatieven voor de dracht. Koolzaad komt weer in de belangstelling en Phacelia wordt steeds meer toegepast. Ook andere gewassen die voor bodemverbetering worden gebruikt zijn goed voor honingbijen. Dit zijn onder meer bladrammanas, gele mosterd en gele lupine. Daarnaast zouden alternatieve teelten waar bijen profijt van hebben meer moeten worden gestimuleerd. Uiteraard moet er dan een markt voor zijn. Voorbeelden hiervan zijn goudsbloemen voor medicinale doeleinden, snijbloemen voor de handel of teelten van kleinfruit. Als er nestgelegenheid in de buurt is zoals oude bebouwing, houtwallen, singels, bosje, zandige bermen en greppels, profiteren de wilde bijen hier ook van. Maar deze akkers moeten dan ook worden geflankeerd door andere bloeiende landschapselementen. Minstens bloeiende bermen.
 
Koolzaad is hier voor de bijen langs een akker ingezaaid, maar de jacht was ook een motief. (Deventer, Douwenerkolk 1999)
 
Koolzaad: Zulke romantische beelden worden steeds, meer verleden tijd. De randen van zulke koolzaadvelden kunnen ook door wilde bijen worden benut, vooral in kleinschalige landschappen. (Eendrum 1988) --
Phacelia wordt geregeld als groenbemester gebruikt. Omdat het een buitengewoon goede bijen/drachtplant is snijdt het mes aan twee kanten. Daarnaast wordt het landschap er door verfraaid. (Groningen, omgeving Nieuw-Beerta 1998). Doordat deze soort vaak wordt uitgezaaid en verwilderd, is hij aan het inburgeren. --
Phacelia als groenbemester. De bijenvolken staan hier verspreid rondom het terrein. (Groningen, omgeving Nieuw-Beerta 1998)
 
Phacelia wordt ook in brede banen in akkerranden uitgezaaid. (Noordoostpolder 2001)
Phacelia langs een graanakker gezien vanuit een hoekpunt (Noordoostpolder 2001).
 
Phacelia ingezaaid met andere drachtplanten aan de rand van een dorp aan de Maas (2011)
 
Boetweit samen met phacelia in gezaaid langs een graanakker bij Amerongen (2011)
 
Een cultivar van hemelsleutel wordt hier als snijbloem geteeld en vormt hier een uitstekende bijenweide (Ede Binnenveld 2006). Misschien zouden zulk typen planten veel meer onder de aandacht van het publiek moeten worden gebracht.
Bladramanas als bodemverbeteraar (Texel 2009)
Zonnebloementeelt zou net als wijnbouw een alternatieve teelt kunnen zijn (Zuid-Frankrijk 2009)