Herkomst zaad van inheemse planten: floravervalsing moet worden voorkomen
Gebruik voor inzaaien of introductie liefst streekeigen(autochtoon) materiaal. De voorkeur gaat uit naar het uitleggen van maaisel dat afkomstig is van een gelijksoortig milieu uit de naaste omgeving. Nog beter zou het zijn om door middel van begrazing zaden te verspreiden. Beide opties zijn vaak niet mogelijk en dan is inzaaien de enige mogelijkheid om binnen een afzienbare termijn (6-10 jaar) resultaat te boeken.
Oogst zaad (in verantwoorde hoeveelheden) van planten in een milieu- en vegetatietype dat overeen komt met de plekken waar je het wilt uitzaaien. Dit zaad, (ecotypen), past het beste bij de bodem waar het wordt uitgezaaid.
Oogst zaad van verschillende planten op verschillende plekken dit vergroot de genetische variatie en daardoor ook de kans van slagen. De term biodiversiteit werd in de vroege TIF-periode niet of nauwelijks gebruikt. Prof Zonderwijk gebruikte altijd de term biologische verscheidenheid dat impliceerde ook genetische verscheidenheid.
- Als het niet anders kan, koopt dan zaad bij een biologische zaadteler. Bij voorkeur een kweker met verschillende ecotypen. De vraag is dan, hoe kleinschalig dat kan worden gerealiseerd? In de praktijk zijn de meeste soorten van de zaadmengsel van onze biologische zaadtelers zeer goed acceptabel. De mengsels zijn zo samengesteld dat de meeste soorten aanslaan en bij goed beheer standhouden.
- Verzamel geen zaad van (lokaal) zeldzame planten of bestel ze bij biologische zaadteler.
- Voor gemeenten en andere groenbeheerders kan het telen of verzamelen van eigen zaad een tijdrovend werk zijn. Bovendien moet er op de juiste momenten de juiste handelingen worden verricht. Dit werk kan ook worden uitbesteed aan een biologische zaadteler. De kosten hiervan vallen in het niet bij de totale kosten van de inzaaiprojecten en leiden zeer waarschijnlijk tot een beter resultaat.