Tuinen voor bijen in plattelandsgemeenten van Groningen
Grote delen van Groningen bestaan uit grootschalige, bloemarme agrarische cultuurlandschappen, maar de dorpen en stadjes zijn vaak rijk aan bijen/drachtplanten. In vrijwel iedere tuin staan minstens 2 of 3 bijenplanten. Daardoor zijn deze woonkernen van grote betekenis voor de imkerij. Wilde bijen komen hier ook vaak voor. De dorpen zijn een oase voor bijen. Vooral als het openbaar groen rond de woonkernen ecologisch wordt beheerd en er bloemrijke akkerranden voorkomen.-
 
 
Dezelfde tuin met rode zonnehoed en Verbena bonariensis (Slochteren 2009)
     
Een oprijlaan grenzend aan weilanden. Op de voorgrond Rudbeckia nitida. Buiten de tuinen komen bijenplanten nauwelijks voor. (Slochteren 2009)
     
De oprijlaan gezien in de lengterichting. (Slochteren 2009)
     
Enkele vierkante meters Agastache aan weerszijden van de oprit. Duizenden van zulke plekken leveren hectaren bijenplanten op (De Streek 2009)
       
Een kleine voortuin met vlinder- en bijenplanten onder meer met: grote kattenstaart, Eupatorium purpureum, Persicaria amplexicaule en late guldenroede. (Winsum 2009)
     
Een boerderijtuin voor bijen met onder meer Rudbeckia nitida (rechts) en boerenwormkruid (links). Een imker heeft hier ook zijn bijen staan. Ook omdat er linden op het erf staan.(De Streek 2009)
     
Dahlia's in en boerderijtuin. De lichtgele dahlia's zijn van belang voor honingbijen omdat ze buisbloemen, een "hartje" hebben. (De Streek 2009)
     
Een echte bijentuin met volop bijenplanten. De eigenaar was zelf imker, maar nu wordt deze tuin zeer druk bevlogen door de bijen van een andere imker uit de omgeving. (Schildwolde 2009)
     
Deze tuin, maar ook het hele dorp grenst, net als de meeste andere dorpen aan grootschalig agrarisch cultuurlandschap (Schildwolde 2009)
       
Een fragment van de tuin met onder meer Chelone obliqua in het midden.(schildwolde 2009) -
     
Tuin gezien vanuit een andere hoek (Schildwolde 2009)
       
Monarda wordt hier druk door honigbijen bezocht (Schildwolde 2009)
     
Een voortuin voor bijen met onder meer late guldenroede (voor), Rudbeckia nitida (midden) en geel duizendblad (achteraan). (Uithuizen 2009)