Tuin bij boerderij/veehouderij van familie Janssent
De Gelderse Vallei is een zeer intensief landbouwgebied. Niet het beste gebied voor bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Tuinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de positie van bloembezoekende insecten te verbeteren. De tuin van de familie Janssen gelegen aan de Goorsteeg in de gemeente Ede is daar een goed voorbeeld van. Het voorjaarsaspect wordt sterk bepaald door bolgewassen. Het zomer- en nazomeraspect door vaste planten. Het is het meest een vlinder- en hommeltuin, honingbijen bezoeken deze tuin talrijk. Wilde bijen konden door het zeer bewolkte weer niet worden waargenomen, maar die zullen hier ongetwijfeld voorkomen. Het zou hier ook een goede plek zijn om een bijenhotel te plaatsen zodat bijen meer ruimte krijgen om zich te vestigen. De aspectbepalende planten zijn hier ijzerhard (Verbena bonariensis) en venkel. IJzerhard zaait zich hier jaarlijks vanzelf uit. In de Gelderse Vallei komen meer van zulke tuinen voor, maar het aantal zou moeten vertienvoudigen om de positie van bijen en (doortrekkende) vlinders substantieel te verbeteren.
Zicht van het erf
Zicht van het erf
Zicht vanuit het huis
Rode zonnehoed en ijzerhard op de voorgrond Venkel op de achtergrond
Fragment rode zonnehoed en ijzerhard
Het erf met ijzerhard
Het erfgedeelte bij de landschappelijk ingepaste stal