Dit park is er niet alleen voor de omwonenden maar als openbaar groen voor iedereen toegankelijk. Een bezoek is zeker de moeite waard. Vooral in de zomer is het een tuin vol met bloemen. Planten die je krijgt te zien zijn bijvoorbeeld Wilde kaardebol die bij zonnig weer door Dagpauwogen en Hommels wordt bezocht, Muskuskaasjeskruid die hier vooral door allerlei kleine bijen wordt bevlogen, Akkerklokje met Klokjesbijen, verder Beemdkroon, Jacobskruis­kruid, Sint Janskruid, Middelste teunisbloem en Grijskruid. Veel van deze soorten zijn ook op andere plaatsen in de stad te vinden, vooral langs het gedeelte van de Rijn en op de industrie- en spoorwegterreinen. Vanaf deze terreinen verspreiden veel mooie en interessante insekten die op deze planten leven zich over de stad en komen onder meer terecht in tuinen als die van het Spijkerkwartier. Op deze wijze kan in een, van de buitenwereld afgesloten tuin, toch nog een bijzonder stukje natuur ontstaan. Voorwaarde is dat aanleg en beheer wordt afgestemd op de natuur in de omgeving.
Als het om steentuinen gaat spant het Spijkerkwartier in Arnhem de kroon. Begin tachtiger jaren zou een binnenterrein als parkeerplaats worden ingericht. De bewoners protesteer­den en kwamen met een alternatief plan. De bewoners wilden een leefbare omgeving: die mooi was, waar wat te beleven was, waar je kon wandelen en zitten en waar kinderen zonder gevaar konden spelen. De gemeente ging akkoord en zorgde voor de nodige faciliteiten, de bewoners gingen aan de slag. Maar liefst 10 vrachtwagens (ca honderd ton) grof, maar stapelbaar puin is in deze gemeenschappe­lijk binnentuin verwerkt. Resultaat: een natuurtuin, met hoge rotspartijen die met planten zijn begroeid, waar je op kunt klimmen, met spannende gangen om in te spelen of je te verstoppen. Dit alles op 1000 m2. Een voorbeeld van creativiteit en betrokkenheid.
Als de begroeiing in steentuinen als die van het Spijkerkwartier, ongehinderd zijn gang zou kunnen gaan, zou het een dichte begroeiing worden van struiken en bomen. Biologisch waarschijnlijk zeer interessant, maar voor de tuin gaan er dan wel functies verloren. Door verschillende beheermaatregelen kan de variatie in stand worden gehouden. Op sommige plekjes kan met een bosmaaier worden gemaaid als het door betaalde en professionele krachten wordt uitgevoerd. Als het onderhoud door de bewoners zelf wordt gedaan, werkt een grasschaar nauwkeuriger en vooral rustiger. Planten die niet gewenst zijn, kunnen in het algemeen het beste met de gras- of snoeischaar worden afgeknipt. Op sommige plekken kan ook voorzichtig worden gewied, zodat er open plekken ontstaan voor eenjarige of tweejarige soorten als Klaprozen, Toortsen en Kamille.