Publiek draagvlak voor de biodiversiteit van bijen
Stedelijke natuur, stadsnatuur en natuur in de stad zijn ingeburgerde begrippen geworden. Draagvlak voor biodiversiteit is van groot belang. De openbare ruimte is dat gedeelte van het landschap dat van iedereen is. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de locale of regionale overheid. De variatie in groene landschapselementen die voorkomt is enorm en omvat meer dan op deze pagina wordt genoemd. Er zijn een aantal dwingende redenen om aanleg en ecologisch beheer van openbaar groen te bevorderen. De verbetering van de bijenstand is daar een van.
Uit onderzoek blijkt dat mensen een voorkeur hebben voor een groene, natuurlijke omgeving. Voor ontspanning is groen en natuur van enorm belang. Ze dragen bij aan gezondheid en welzijn, bevorderen sociale contacten en bieden ruimte om te spelen. Daarnaast kan openbaar groen bijdragen aan een aanzienlijke biodiversiteit.
Uit onderzoek is gebleken dat wilde bijen in veel gemeenten talrijk in het openbaar groen voorkomen en het is onder imkers bekend dat de stedelijke omgeving een goed foerageer(dracht)gebied is voor honingbijen (Koster 1986-2009).
Als we de situatie van wilde bijen en het drachtgebied voor honingbijen willen verbeteren zullen we minstens aan één harde eis moeten voldoen. Het groen moet bijdragen aan het welzijn en leefbaarheid van de omgeving. Het moet mooi en inspirerend zijn. Onder deze voorwaarde kunnen bestuurlijke maatregelen om het milieu voor bijen te verbeteren rekenen op een breed publiek draagvlak.
Op deze website wordt volstaan met enkele voorbeelden die voor het publiek aantrekkelijk zijn en tevens bijdragen aan de biodiversiteit en een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening van honingbijen.
Ook voor het bevorderen van wilde bijen (hommels en solitaire bijen) is publiek draagvlak noodzakelijk. Een van de manieren om dat te doen is burgers, volkstuinders, en andere grondbezitters en -gebruikers te stimuleren om kunstmatige nestgelegenheid te maken voor wilde bijen. Dit kan onder meer door het maken van bijenhotels. Veel mensen worden hier zeer enthousiast van. Ze zullen zich ook eerder realiseren wat bijen nodig hebben om te kunnen overleven. Deze kennis is de kiem van een breed maatschappelijke draagvlak voor ecologsich landschapsbeheer binnen en buiten de stad.