Kruiden in beplantingen voor bijen
Ecologisch gezien vormt een kruidlaag vaak een essentiële component van de beplantingen. Afhankelijk van de situatie in het landschap kunnen ze door alle groepen kleine dieren worden bevolkt zoals kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten. Bloeiende kruidlagen zijn vooral van grote betekenis voor de bloembezoekende insecten. Als de kruidlaag goed wordt beheerd en niet een indruk van achterstallig onderhoud of verpaupering geeft, daagt die bij aan de esthetische kwaliteit van de omgeving.
 
Rozenvak dat 2 x per jaar werd uitgemaaid (Arnhem-Zuid 1992)
Zwettebos met een volledig natuurlijke kruidlaag met onder meer speenkruid (Sneek, 1995)
Boerenkrokus op Epema-state IJsbrechtum (1991)
Daslook, hier toegepast in een park in Leeuwarden
Sneeuwklokjes in Amelisweerd (2004)
Stinkende gouwe in een heempark in Amstelveen (1995)
Dotterbloem in een Elzenbroekbos In het heempark van Schiedam (1991)