Pionier- en akkervegetaties voor bijen
Geregeld worden eenjarige soorten in gezaaid. Vooral op gronden die tijdelijk braak liggen. Dat kunnen plantvakken zijn of andere terreinen. Eenjarige soorten kunnen ook in jonge beplantingen worden ingezaaid. Nieuwe bloemrijke bermen worden vaak met een mengel van een- en tweejarige en overblijvende soorten ingezaaid. Vanaf het eerste jaar ontstaat dan direct een aantrekkelijk beeld. In drie jaar tijd gaat de totale vegetatie over in grasland.
 
 
Bleke klaproos is hier samen tiental andere soorten ingezaaid. (Veenendaal 1997)
Grote klaproos en herik: de bodem is hier iets verschraald. (Schiedam, 1991)
Echte kamillre met grote klaproos in Maassluis
Phacelia is hier toegepast als onkruidbestrijder in jonge aanplant (Schiedam 1991)
Phacelia uitgezaaid op een tijdelijk braakliggend talud (Amstelveen, Handweg 1998)
Herik is hier voor tijdelijk ingezaaid. (Arnhem 1990)
Gele kamille is hier massaal ingezaaid. (Apeldoorn, 1997)