Ruigte voor bijen
Ruigtenkruiden bloeien in het zomerseizoen tot in het najaar. Ze staan in bloei als de meeste andere kruiden zijn uitgebloeid. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de esthetische kwaliteit van het landschap en de dagelijkse leefomgeving. Veel natuurterreinen ontlenen hun recreatieve betekenis voor een belangrijk gedeelte aan ruigten. Bloeiende ruigtenkruiden zijn in de eerste plaats van grote betekenis voor de insecten. Vrijwel alle opvallende soorten vinders zijn op ruigtenkruiden te vinden, maar ook hommels, bijen, zweefvliegen en tal van andere soorten insecten zijn deze vegetaties van belang. De laatste twee voorbeelden zijn meestal onwenselijk omdat ze moeilijk onder controle zijn te houden. In het jaar van de biodiversiteit zouden bloemrijke ruigten meer aandacht moeten krijgen. Ruigten worden gewoonlijk éénmaal in de 3 jaar in de late herfst of in de winter gemaaid. Een aantal soorten is zeer invasief of bijna onuitroeibaar als ze zijn gevestigd. Zulke typen planten kunnen beter niet worden toegepast dit zijn onder meer reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop.
 
 
Boerenwormkruid in Zwolle: houdt al meer dan 20 jaar stand(1989)
 
Grote Kattenstaart ingezaaid (Barneveld 1998)
 
Ruigte langs vijver in Heerhugowaard (2001)
 
Moerasspirea in Zwolle in de Aa-landen van Zwolle (ca. 1990)
 
 
Koninginnekruid in woonwijk in Breda (1992)
 
Reuzenberenklauw is een zeer invasieve soort: verspreiding moet worden tegegegaan
 
Japanse duizendknoop is een invasieve soort: verspreiding moet worden tegegegaan