Oude spoorlijnen voor bijen-
Voor 1950 lagen er in Nederland en de rest van Europa veel meer spoorlijnen dan nu het geval is. Door verschillende factoren zijn deze lijnen onrendabel geworden en buiten gebruik geraakt. Tot in de jaren tachtig werden veel van deze lijnen niet meer beheerd en groeide geleidelijk dicht met bomen, struiken en bramen. Sommige spoorlijnen verdwenen bij ruilverkavelingen of bij de uitbreiding van dorpen en steden.
In vrijwel alle landen van Europa zijn veel van deze buitengebruik geraakte spoorlijnen ingericht als recreatieve routes voor fietser, wandelaard, ruiters en skeelers. Veel van deze spoorlijnen hebben nog steeds betekenis voor de natuur. Om de biodiversiteit te vergroten en om het ook voor bijen geschikt te maken zouden deze lintvormige landschapselementen grote open plekken moeten bevatten waar bloemrijke kruidachtige vegetaties zich kunnen ontwikkelen. Ook voor de gebruikers is dat interessant, een vrij uitzicht op het landschap vergroot de recreatieve waarde.
Voor 1950 lagen er in Nederland en de rest van Europa veel meer spoorlijnen dan nu het geval is. Door verschillende factoren zijn deze lijnen onrendabel geworden en buiten gebruik geraakt. Sommige spoorlijnen verdwenen bij ruilverkavelingen of bij de uitbreiding van dorpen en steden. (Haps, Gemeente Cuijk, restant Spoorlijn Gennep-Uden 1996)
Langs het spoorlijngedeelte vanaf De Haar tot aan Leusden heeft decennia lang geen groenbeheer plaatsgevonden hetgeen geleid heeft tot een bosvegetatie. (Voormalige spoorlijn Amersfoort-Betuwe, De Groep-Scherpenzeel 1997)
in 1983 werd de naar Vislijn IJmuiden voor personenvervoer gesloten. Het goederenvervoer, dat vooral bestond uit visvervoer - stopte in oktober 1994. In 1996 werd de lijn voor personenvervoer weer heropend (LoversRail). Wegens uitblijven van succes werd de lijn in 1999 weer gesloten. Het restant is interessant voor natuur en recreatie. (Velsen 1994)
In 1972 werd het goederenvervoer tussen Musselkanaal en Ter Apel gestaakt, in 1990 ook het vervoer tussen Stadskanaal en Musselkanaal (is thans museumlijn). In dit cultuurlandschap is dit landschapselement van grote waarde voor natuur en recreatie. Vooral door de openheid en gevarieerde vegetatiestructuur was het zeer geschikt voor bijen en vlinders. (Ter Apel 1985)
Schermhavikskruid groeit langs de oude spoorbaan Gennep - Uden (in 1972 volledig opgeheven). Het traject wordt als recreatieve route gebruikt. De oude spoorlijn ligt grotendeels in cultuurlandschap en heeft daardoor extra betekenis voor natuur en recreatie. Schermhavikskruid en vele andere plantensoorten zijn van belang voor bijen en vlinders. Door landschapsbeheer kan dit worden gehandhaafd. (Haps N-Br 1995)
In het Peak District worden voormalige spoorlijnen intensief door recreanten gebruikt. De vegetatie op de taluds zijn vele male interessanter dan die in het aangrenzende landschap. Voor de belevingswaarde is de openheid van de vegetatie van groot belang. (Omgeving Bakewell 2005)
Hier wordt recreatief fietsen sterk gestimuleerd. Oude spoorlijnen worden hiervoor benut. Zulke lintvormige landschapselementen vormen een oase voor de natuur. Om de openheid te handhaven geregeld maaien noodzakelijk. (North Yorkshire 2003)
Bloemrijke ruigte is van groot belang voor bloembezoekende insecten. Vooral in de zomer als alle bomen en struiken en veel kruidachtige planten zijn uitgebloeid. Juist voor bloemrijke ruigte zijn ook voormalige spoorlijnen van grote betekenis. (North Yorkshire 2003)