Pioniervegetaties voor bijen-------------
Op spoorwegterreinen komen veel een- en tweejarige planten soorten vaak als pioniervegetatie voor. Dit komt doordat er relatief veel open terreinen zijn. Schouwpaden, spoorwegovergangen en spoorwegemplacementen. Hoe vreemd dat ook klinkt, vooral in het verleden dankten veel pionierplanten hun aanwezigheid op het spoorwegterrein aan de toepassing van herbiciden. Door het toedienen van deze stoffen werden pioniermilieus geschapen bovendien bestond het vermoede dat sommige soorten resistent waren geworden voor herbiciden. Daarnaast werden er ook steeds allerlei grondwerkzaamheden verricht. Het leggen van kabels, herstel en vernieuwing van bermen en taluds. Het grootse gedeelte van de Nederlandse akkerflora kwam op spoorwegterreinen voor.
 
Na de herprofilering van de spoorwegtaluds bij Culumborg zijn grote klaproos en herik aspectbepalend. (Culumborg 1988)
 
De combinatie van grote klaproos, herik en reukloze kamille is een beeld dat veel mensen kennen van spoorwegen en wegbermen waarin gewerkt is. Gewoonlijk ziet de vegetatie er een jaar later totaal anders uit. (Culemborg 1988)
 
Wilde reseda komt frequent langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen voor. Voor bijen is het een top-plant. (Eijsden 1988)
 
Bonte wikke komt vooral voor op nieuw aangelegde spoorwegtaluds en wordt vaak talrijk door bijen bezocht. Vanaf de parallelweg kan de vegetatie gemakkelijk worden beheerd. (Linne 1995)
 
Melige toorts is een zeldzame plant die meestal op open plekken groeit. De tot nu toe meest stabiele vegetatie met deze soort staat langs een spoorlijn in het midden van het land. De grote van de populatie wisselt enorm soms lijkt hij bijna verdwenen en in sommige jaren komen er over een afstand van 1000 m honderden planten voor. Deze soort komt hier waarschijnlijk al een halve eeuw voor. (Utrecht - Veenendaal 1988)
 
Wouw is in tegenstelling tot wilde reseda is wouw bijzonder gevoelig voor concurrentie. De soort groeit vooral op plekken waar geregeld grote bedrijvigheid heerst en kwam in de jaren tachtig veelvuldig voor op spoorwegemplacementen, rond steenfabrieken en andere fabrieksterreinen met open bodems. (Arnhem Velperpoort 1995)
 
Korenbloem
Veel akkeronkruiden die uit de akkers zijn verdwenen komen op spoorwegterreinen voor. Op deze foto onder meer korenbloem, bleke klaproos en kleine leeuwenbek. Kleine leeuwenbek komt in het grootste deel van het land talrijk op spoorwegterreinen voor. Op het emplacement van Leeuwarden een keer waargenomen dat hommels een gaatje in de boem bijten nectar zuigen en dat later honingbijen volgden. (Wijchen 1983)
 
Witte reseda
Op spoorwegterreinen komen ook veel zeldzame en exotische eenjarige plantensoorten voor. Bijvoorbeeld Reseda alba, een een- tot meerjarige plant. Hij kwam 1985-1990 op verschillende plaatsen op spoorwegterreinen van Zwolle voor. Het is een zeer goede bijenplant die ook goed in tuinen past en in stedelijke bloemakkers.