Terug naar bijenhelpdesk.nl
 
Hulp bij bijenzwermen in de tuin of andere plekken
Ga naar: http://www.bijenhouders.nl/afdelingen
Klik op de naam van een provincie en dan op de plaatsnaam
De plaatselijke imkervereniging kan hulp bieden