Terug
Biografie in een notendop
Lagereschool
Hoveniersperiode
Chrysantenteelt
Sociaal-cultureel werk
- Groen wordt fataal
Doctoraal biologie
Adviesgroep vegetatiebeheer
- Piet Zonderwijk
- Spoorwegvegetatie
- Stederlijk groen
- Communicatie
Dorschkamp-INB-Alterra
- N95 - Ambassadeur
- Zwerfvuil
- Van tegeltun tot lusthof
- Ecologisch groenbeheer
- Bijenonderzoek (promotie)
Bijenteelt
Lectoraat
Wilde bijen
Website en bijenmakelaar
Literatuur