Contact
Deze website is samengesteld door Arie Koster en is gebaseerd op onderzoek en advies vanuit de Adviesgroep Vegetatiebeheer (1982-1990) en vanuit Dorschkamp-Alterra tot ca. 2005. Daarna in andere verbanden.
Arie Koster geeft Arie Koster is stadsecoloog (bioloog), gepromoveerd op stedelijke beplantingen in relatie met wilde bijen (2001) en gespecialiseerd in vegetatie- en groenbeheer. Hij was lector stedelijke beplantingen bij Hogeschool Van Hall Larenstein en werk nu als zelfstandig ondernemer.adviezen, workshops, lezingen en cursussen en doet verder onderzoek en quickscans.
Thema's: ecologisch groenbeheer, bermbeheer, bosplantsoen en beplantingen, akkerranden, wilde bijen, bijenbeheer, beheer bloembezoekende insecten, bijenlinten, drachtplanten, drachtverbetering, bijen- en vlindervriendelijke tuinen, mens en omgeving.
Contact: tel.0318 - 520807 / 06 1258 7224
ariekoster@bijenhelpdesk.nl of arie-itty@planet.nl
Adres: Buurtlaan West 123, 3905 JN Veenendaal
(KvKnr.: 57995931)