Terug naar bijenhelpdesk

Zie ook  www.cursuscentrumcambium.nl

Cursussen, workshops, lezingen, symposia
Uit onderstaande elementen kan een cursus naar keuze worden samengesteld en ook worden aangepast op het gewenste schaalniveau. In overleg kan ook een algemene cursus of lezing worden samengesteld. Dit kan ook aan de hand van specifieke vragen. In principe zijn alle combinaties mogelijk. Op een cursusdag kunnen nooit alle vragen worden beantwoord. Vaak komen vragen pas op als de cursusdag voorbij is. In die gevallen mogen vragen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.
ariekoster@bijenhelpdesk.nl of 06 12587224
Bloembezoekende insecten Vegetatie en begroeiing Schaalniveau

01 Bijen in het algemeen
Tijdsduur 30-60: min. tot een dag

Inhoud
Levenswijze van wilde bijen en honingbijen.
Toepassing en beheer stuifmeelplanten.

05 Grasland en graslandplanten
Tijdsduur 30-2x50 min.

Inhoud
Een overzicht van verschillende graslandtypen, gidssoorten, bijenplanten en opties voor beheer.

09 Landelijk
Tijdsduur 30-4x50 min.

Inhoud
De inhoud is afgestemd op de landelijke situatie.

02 Honingbijen
Tijdsduur 30-2x50min.

Inhoud
Honingbijen vliegen op allerlei planten. Om te kunnen overleven hebben ze vooral massa nodig, hoe komt deze tot stand?

06 Ruigte
Tijdsduur 30-60 min.

Inhoud
Een overzicht van verschillende typen ruigten, gidssoorten, bijenplanten en opties voor beheer.

10 Regionaal
Tijdsduur 30-4x50 min.

Inhoud
De inhoud is zo veel mogelijk afgestemd op de regionale situatie

03 Wilde bijen
Tijdsduur 30-4x50 min.

Inhoud
Er komen ruim 300 soorten wilde bijen voor in Nederland. Ruim 60% in stedelijk gebied. Regionaal van 50-200. Hoe leven deze bijen en hoe kunnen deze bijen worden bevorderd?

07 Pionier en akkerplanten
Tijdsduur 30-60 min.

Inhoud
Een overzicht van verschillende typen, akker en pionierplanten, gidssoorten, bijenplanten en opties voor beheer.

11Stedelijk gebied
Tijdsduur 30-4x50 min.

Inhoud
De inhoud is zo veel mogelijk afgestemd op de stedelijke situatie

04 Bloembezoekende insekten in het algemeen
Tijdsduur 45-2x50 min.

Inhoud
Naast wilde bijen komen er nog duizenden andere insecten en andere gewervelde dieren voor. Hoe kunnen we daar in zijn algemeenheid rekening mee houden?

08 Houtige vegetaties en begroeiingen
Tijdsduur 30-3x50 min.

Inhoud
Een overzicht van verschillende typen beplantingen, sortimentkeuze, kruidlagen en zomen voor bijen en opties voor beheer en onderhoud

12 Platteland
Tijdsduur 30-2X50 min.

Inhoud
De inhoud is zo veel mogelijk afgestemd op de situatie van het platteland en agraisch gebied

Overige Cursussen, workshops, lezingen, symposia
13 Bijenlinten, insectenlinten
Tijdsduur: 2x50 - 4x50 min
Inhoud
Bijenlinten die echt helpen voor wilde bijen en voor bloembezoekende insecten. Een bijenlint is veel meer dan een ingezaaide berm of linten met bollen.

14 Herkennen van bijenplanten
Tijdsduur: 2x50 - 4x50 min

Inhoud
Het herkennen van wilde planten: de meest opvallende kenmerken, waar groeien ze. Eventueel te koppelen aan het beheer.


15 Vaste planten voor wilde bijen
Tijdsduur: 2x50 min

Inhoud
Zowel wilde als exotische soorten die in tuinen, parken, openbare ruimte kunnen worden toegepast. In welke situatie werken deze planten voor bijen.

16 Bijenhotels & bijenplanten
Tijdsduur: 2x50 min

Inhoud
Op allerlei plekken worden bijenhotels geplaats, vaak zonder of met zeer weinig resultaat. Zie: Vakblad Groen
Noodzakelijke elementen van een bijenhotel, welke planten moeten voorkomen, regionale aspecten.

17 Herkennen van wilde bijen
Tijdsduur: 2x50 - 4x50 min

Inhoud
Het gaat hier niet om determinatie, maar om het herkennen van wilde bijen of groepen wilde bijen in veldsituaties. Dit gebeurt aan de hand van een powerpoint presentatie en collectie materiaal. Aantal deelnemers in overleg.

.

18 Aspecten groen opbouwerk
Tijdsduur: 2x50 min

Inhoud
Een bijenlint is uitsluitend duurzaam als het is geintegreerd in de lokale samenleving. Dit lukt alleen als het de juiste betekenis heeft. Zie: Vakblad groen

Met betrekking tot cursussen en lezingen heb ik de volgende ondersteunende opleidingen en ervaring
- Oorspronkelijk gediplomeerd hovenier (1960-1971). Het vak is door experimenten steeds bijgehouden.
- Diploma sociale academie sociaal-cultureelwerk (afgestudeerd 1975).
- Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant en dierkunde (MO b) en doctoraal (1982).
- Leraar bijenteelt: de opleiding bijenteelt (1983 - 1984) van het Ministerie van LNV voor het geven van MBO-onderwijs.
- Onderzoeker en Adviseur Adviesgroep Vegetatiebeheer (1981-1990)
- Stadsecoloog Dorschkamp-Alterra (1990-2004)
  Promotieonderzoek bijen en stedelijk groen1996-2001; gepromoveerd (2001)
- Lector stedelijke beplantingen bij Van Hal Larenstein 2001-2007 +emeritaat (2009)
- Was in 1995 vanuit het INB-dlo (tegenwoordig Alterra) ambassadeur van het Europese Natuurbeschermingsjaar 1995 (in Nederland).
- Vanaf 2008 Website Bijenhelpdesk + zzp-er als bijenmakelaar en stadsecoloog. Zie bij opdrachtgevers.
 
Voorwaarden en organisatie cursus, lezingen etc.
De cursussen etc. zoals boven beschreven zijn in principe bedoeld voor gemeenten, bedrijven en organisaties. De aanvrager zorgt zelf voor een locatie.
De presentaties worden op Powerpoint gegeven en een handout met uitgebreide tekst wordt als naslagwerk beschikbaar gesteld. De cursus is interactief en ook na de cursus kunnen per e-mail vragen worden gesteld.
In overige gevallen kunnen afzonderlijk afspraken worden gemaakt (Dit geldt o.m. voor bijenteeltverenigen, KNNV etc.)
Afhankelijk van de locatie in het land start de cursus om 9.00 of later en eindigt in onderling overleg. (uiterlijk 21.00-22.00 uur).