Bijenhelpdesk voor bijengezondheid en bijenbeheer
Voor advies, inventarisaties, masterclasses en lezingen
Deze bijenhelpdesk is bedoeld als hulp voor honingbijen en de Nederlandse wilde bijen. Bijen hebben nectar en stuifmeel nodig. Daar is al decennia lang een chronisch gebrek aan. Door middel van ecologisch groen- en landschapsbeheer is de bloemenrijkdom en daarmee de productie van stuifmeel en nectar aanzienlijk te vergroten.
Bijenplanten voor tuin, park en landschap
Wilde bijen Bijenhotels Cursus wilde bijen Bijenbeheer
  Elementen van Bijenlinten  
Openbaar groen Platteland Bewonersprojecten
Tuinen en begraafplaatsen NS & bedrijventerreinen Maatschappelijke aspecten
 
Tuinen
Het overgrote deel van de planten die op deze website worden genoemd zijn tuinplanten en wilde planten die in tuinen kunnen worden toegepast. Veel van deze planten zijn ook bij allerlei plantenkwekers te koop, inheemse tuinplanten vooral biologische plantenkwekers.
Bij de planten wordt aangegeven door welke bijen ze worden bezocht. Deze website bevat ook een Top-100 voor wilde planten en een top 50 tuinplanten. Door combinatie van planten kunnen veel soorten bijen worden aangetrokken.
In onze voor en achtertuin zijn meer dan 50 soorten wilde bijen waargenomen, waarvan meer dan 20 soorten in de voortuin. Plantencombinaties spelen hierbij een belangrijke rol. Plantencombinaties worden in de eerste plaats samengesteld op basis van bodemtypen/grondsoorten. De meeste wilde bijen worden aangetrokken als er een doorlopende bloei is van verschillende soorten planten. Van alle typen planten, (eenjarige, vaste planten, heesters etc.) staan op deze website tabellen die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van planten- combinaties.

De bodem eigenschappen die zowel in de tekst als in de overzichtstabellen worden genoemd, gelden als een richtlijn. In tuinen hebben planten vaak meer speling dan in de vrije natuur. Zolang planten elkaar niet verdringen, kunnen ze zich goed handhaven als de bodem niet te veel afwijkt van de opgegeven bodemeigenschappen. Zo groeit een plant van natte bodems heel vaak ook nog goed op vochtige bodems. Maar tegen een droge bodem zijn ze meestal niet bestand. En planten van kalkrijke grond, groeien nog redelijk op neutrale bodem, maar op zure grond krijgen ze het moeilijk. Op gemiddelde tuingrond groeien de meeste planten goed.