script language="Javascript1.2">
Eiken-beukenbos op rijke grond !
Bodem -- Natte- tot vochtige, voedselrijke, overwegend basenrijke, kalkhoudende tot kalkrijke minerale bodems; de bovengrond kan zwak zuur tot zuur zijn.
Bomen -- Gewone es, gladde iep, beuk, gewone esdoorn, haagbeuk, zomereik, zwarte els, Spaanse aak, vogelkers, winterlinde, zoete kers.
Struiken en lianen -- Aalbes, bosrank, Gelderse roos, hazelaar, klimop, taxus, tweestijlige meidoorn, vogelkers. Verder onder meer: eenstijlige meidoorn, egelantier, hondsroos, kruisbes, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts, wilde liguster, wilde lijsterbes, zwarte bes.
Kruiden -- Bosandoorn, bosanemoon, boskortsteel, bosvergeet-mij-nietje, daslook, drienerfmuur, gele anemoon, geel nagelkruid, gevlekte aronskelk, groot heksenkruid, grote keverorchis, grote muur, gulden boterbloem, kruipend zenegroen, muursla, robertskruid, speenkruid, witte klaverzuring, zwarte rapunzel. De kruidlaag is meestal ruig.
Globaal voorkomen -- Als klasse vrij algemeen op de voedselrijke minerale gronden.
Associaties:
Abelen-iepenbos (6) -- Bodem: zand en zavelgrond. Bomen: gladde iep, gewone es, gewone esdoorn, zomereik. Kruiden: vaak rijk aan( geïntroduceerde) bolgewassen: gewone vogelmelk, slangenlook, vingerhelmbloem, boshyacint, daslook, gele anemoon, sneeuwklokje; verder onder meer maarts viooltje, stengelloze primula. Voorkomen: vooral langs zandige rivieren en de binnenduinrand.
Essen-iepenbos (6) -- Bodem: klei en zavelgrond. Bomen: Gewone es, gladde iep, gewone esdoorn, wintereik. (met veel begeleidende bomen en struiken) Kruiden: bosandoorn, dagkoekoeksbloem, fluitenkruid, geel nagelkruid, groot heksenkruid, grote brandnetel, hondsdraf, robertskruid, speenkruid, stinkende gouwe, zevenblad; vaak rijk aan stinzenplanten. Voorkomen: vooral op landgoederen en stinzen.
Meidoorn-berkenbos (7) -- Bodem: vochtig duinzand. Bomen: zachte berk. Heesters: egelantier, hondsroos, wilde liguster, eenstijlige meidoorn, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts. Kruiden: duinsalomonszegel, hondstong, heggenrank; verder, bosaardbei, geel nagelkruid, gewone brunel, gewone ereprijs, kruipend zenegroen, maarts viooltje. Voorkomen: het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied ten Zuiden van Schoorl.
Goudveil-essenbos (9) -- Bodem: nat en door kwelwater gevoed en langs bronbeken. Bomen: Zwarte els, gewone es. Kruiden: goudveil, reuzenpaardenstaart, hangende zegge. Voorkomen: in het oosten en zuiden van het land.
Vogelkers-essenbos (8) -- Bodem: nat tot vochtig. Bomen: zwarte els, gewone es, zomereik. Kruiden: groot heksenkruid, groot springzaad, dalkruid, gele dovenetel, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel, groot heksenkruid, groot springzaad, grote muur, gulden boterbloem, slanke sleutelbloem. Voorkomen: in hoofdzaak in zuidoostelijk Nederland
Eiken-haagbeukenbos (10) -- Bodem: vochthoudend tot zomerdroog -in natte periodes met stagnerend water. Bomen: haagbeuk, zomereik, gewone es. Kruiden: wordt vooral in Zuid-Limburg gekenmerkt door het voorjaarsaspect. met onder meer daslook, donkersporig bosviooltje, eenbes, gevlekte aronskelk, grote keverorchis, grote muur, gulden boterbloem, heelkruid, kleine maagdenpalm, lievevrouwebedstro, maartsviooltje, muskuskruid, slanke sleutelbloem. Voorkomen: in hoofdzaak in het zuiden en het oosten van het land.