Tweejarige planten
Vaste planten  
Bollen en knollen  
   
Eenjarige planten  
Echte kamille  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
  Gewone maskerbij  
Gele ganzebloem  
  Tronkenbij #
  Wormkruidbij #
  Tuinbladsnijder  
  Geelgerande tubebij  
Herik  
  Rosse metselbij  
  Tuinbladsnijder  
Klein streepzaad  
  Tronkenbij #
Kleine steentijm  
  Grote wolbij  
Koolzaad  
  Maskerbijen  
  Gehoornde metselbij  
  Rosse metselbij  
Korenbloem  
  Gewone behangersbij  
  Tuinbladsnijder  
Paarse dovenetel  
  Gewone sachembij  
  Blauwe metselbij  
  Rosse metselbij  
  Grote wolbij  
Perzikkruid  
Reukeloze kamille  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij  
Terug
Tweejarige planten  
Bosvergeet-mij-nietje  
  Rosse metselbij  
Dolle kervel  
  Gewone maskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Echt bitterkruid  
  Gewone behangersbij  
  Tuinbladsnijder  
Gewone ossentong  
  Gewone behangersbij  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Andoornbij  
  Gewone sachembij  
  Grote wolbij  
Grote klit  
  Tuinbladsnijder  
Jacobskruiskruid  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
  Tuinbladsnijder  
Kleine leeuwentand  
  Tronkenbij #
  Tuinbladsnijder  
Knikkende distel  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Metselbijen  
Kruldistel  
  Gewone behangersbij  
  Tronkenbij  
  Metselbijen  
Peen  
  Gewone maskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Rapunzelklokje  
  Grote klokjesbij #
  Kleine klokjesbij #
  Grote bladsnijder  
Rode klaver  
  Rosse metselbij  
  Blauwe metselbij  
Slangenkruid  
  Slangenkruidbij #
  Blauwe metselbij  
  Rosse metselbij  
  Gewone behangersbij  
  Grote wolbij  
  Andoornbij  
Speerdistel  
  Gewone behangersbij  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
Witte honingklaver  
  Lathyrusbij #
  Blauwe metselbij  
Wouw  
  Resedamaskerbij #
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Poldermaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
Zandblauwtje  
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Terug
Vaste planten  
A  
Aardaker  
  Lathyrusbij #
  Grote bladsnijder  
Akkerdistel  
  Gewone behangersbij  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Poldermasker  
  Tronkenbij  
Akkerkers  
  Gewone maskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
Akkerklokje  
  Grote klokjesbij #
  Kleine klokjesbij #
Betonie  
  Grote wolbij  
  Andoornbij #
Boerenwormkruid  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
Bont kroonkruid  
  Lathyrusbij #
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Blauwe metselbij  
  Grote wolbij  
Bosandoorn  
  Andoornbij #
  Grote wolbij  
Boslathyrus  
  Lathyrusbij #
  Tuinbladsnijder  
Brede lathyrus  
  Lathyrusbij #
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
Breedbladig klokje  
  Grote klokjesbij #
  Grote bladsnijder  
C - F
Centaurea jacea  
  Tronkenbij  
  Gewone behangersbij  
  Tuinbladsnijder  
Echte gamander  
  Grote wolbij  
  Andoornbij #
Engelse alant  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
  Metselbijen  
Esparcette  
  Blauwe metselbij  
  Grote wolbij  
  Behangersbijen  
Gele kamille  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
  Maskerbijen  
Gevlekt longkruid  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
Gevlekte dovenetel  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
Gewone berenklauw  
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Rosse metselbij  
Gewone brunel  
  Andoornbij #
  Blauwe metselbij  
Gewone margriet  
  Tuinbladsnijder  
  Tronkenbij #
  Wormkruidbij #
Gewone rolklaver  
  Grote bladsnijder  
  Grote wolbij  
  Lathyrusbij #
  Tuinbladsnijder  
Gewone smeerwortel  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
Gewoon duizendblad  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
Grasklokje  
  Grote klokjesbij #
  Kleine klokjesbij #
  Grote bladsnijder  
Grote kattenstaart  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
Gulden sleutelbloem  
  Gewone sachembij  
  Gehoornde metselbij  
Hartbladzonnebloem  
  Tronkenbij #
Hartgespan  
  Grote wolbij  
  Tuinbladsnijder  
Heelblaadjes  
  Tronkenbij #
  Wormkruidbij #
  Tuinbladsnijder  
Heggenrank  
  Gewone maskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Gewone behangersbij  
  Tuinbladsnijder  
Heggenwikke  
  Blauwe metselbij  
Hondsdraf  
  Gewone sachembij  
  Bruine rouwbij  
  Blauwe metselbij  
  Rosse metselbij  
Kattendoorn  
  Lathyrusbij #
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Grote wolbij  
Kleine bergsteentijm  
  Grote wolbij  
Knolboterbloem  
  Ranonkelbij #
  Rosse metselbij  
Kruipend stalkruid  
  Lathyrusbij #
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
  Grote wolbij  
Kruipend zenegroen  
  Gewone sachembij  
  Blauwe metselbij  
  Rosse metselbij  
Kruipende boterbloem  
  Ranonkelbij #
  Gehoornde metselbij  
  Rosse metselbij  
Luzerne  
  Lathyrusbij #
  Blauwe metselbij  
  Grote wolbij  
Margriet (Gewone)  
  Tuinbladsnijder  
  Tronkenbij #
  Wormkruidbij #
Moerasandoorn  
  Andoornbij #
  Grote wolbij  
Moerasrolklaver  
  Grote bladsnijder  
  Grote wolbij  
  Tuinbladsnijder  
Muurpeper  
  Gewone maskerbij  
  Poldermasker  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbijj  
Muurleeuwenbek  
  Grote wolbij  
Rechte ganzerik  
  Gewone maskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Poldermaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
  Tronkenbij  
Ruig klokje  
  Grote klokjesbij #
  Kleine klokjesbij #
  Grote bladsnijder  
Scherpe boterbloem  
  Ranonkelbij #
  Rosse metselbij  
Slanke sleutelbloem  
  Gewone sachembij  
  Gehoornde metselbij  
Smeerwortel gewone  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
Stengelloze sleutelbl.  
  Gewone sachembij  
Stinkende ballote  
  Andoornbij #
  Grote wolbij  
  Tuinbladsnijder  
Tormentil  
  Gewone maskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
Tripmadam  
  Tuinmaskerbij  
  Gewone geurgroefbij  
  Gewone dwergzandbij  
  Grote bladsnijder  
Veldlathyrus  
  Gewone behangersbij  
  Grote bladsnijder  
Veldsalie  
  Gewone behangersbij  
  Grote bladsnijder  
  Rosse metselbij  
  Grote wolbij  
Vogelwikke  
  Blauwe metselbij  
  Grote bladsnijder  
  Tuinbladsnijder  
Wild kattenkruid  
  Gewone sachembij  
  Blauwe metselbij  
  Grote wolbij  
Wilde marjolein  
  Blauwe metselbij  
  Gewone kegelbij  
Wilde reseda  
  Resedamaskerbij #
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Poldermaskerbij  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Wilde tijm  
  Grote bladsnijder  
Wit vetkruid  
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Witte dovenetel  
  Gewone sachembij  
  Bruine rouwbij  
Witte klaver  
  Blauwe metselbij  
  Grote bladsnijder  
  Gehoornde metselbij  
  Rosse metselbij  
  Gewone sachembij  
Zevenblad  
  Gewone maskerbij  
  Poldermaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
Terug
Bollen en knollen
Bieslook  
  Maskerbijen  
Holwortel  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
Vingerhelmbloem  
  Gehoornde metselbij  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
     
Legenda Terug
Plant. voor bijenhotels Inheems