Bosvergeet-mij-nietje T*  
  Rosse metselbij TB  
Citroengele honingklaver *  
  Klaverdikpoot #  
  Bremzandbij #  
  Grasbij T  
Dagkoekoeksbloem T*  
  Viltvlekzandbij T  
  Gewone dwergzandbij T  
  Gewone sachembij B  
  Groefbijen    
Dolle kervel T*  
  Fluitenkruidbij #  
  Asbij T  
  Goudpootzandbij T  
  Halfgladde dwergzandbij    
  Roodgatje T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Viltvlekzandbij T  
  Witkopdwergzandbij T  
  Zwartbronzen zandbij T  
  Breedkaakgroefbij    
  Gewone franjegroefbij T  
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Gehoornde maskerbij    
  Gewone maskerbij TB  
  Kleine tuinmaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
Donzige klit *  
Echt bitterkruid T*  
  Kleine roetbij #  
  Grote roetbij zie boven #  
  Pluimvoetbij #  
  Tronkenbij B#  
  Kruiskruidbij T  
  Gedoornde slakkenhuisbij T  
  Breedbandgroefbij .T  
  Gewone behangersbij BT  
  Tuinbladsnijder BT  
  Matte bandgroefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Biggenkruidgroefbij T  
Gele morgenster T*  
  Pluimvoetbij T  
  Roetbijen    
  Zandbijen T  
  groefbijen T  
Echte koekoeksbloem T  
  Tweekleurige zandbij T  
Gewone engelwortel S T*  
  Gewone dwergzandbij T  
  Viltvlekzandbij T  
Gewone klit *  
Gewone ossentong S T*  
  Gewone behangersbij TB  
  Grote bladsnijder TB  
  Kustbehangersbij    
  Tuinbladsnijder TB  
  Andoornbij TB  
  Gewone sachembij TB  
  Grote wolbij TB  
Gewoon barbarakruid S T*  
  Grasbij T  
  Goudpootzandbij T  
  Roodgatje T  
Gewoon vingerhoedskr. S T*  

Goudgele honingklaver

*  
  Zandbijen    
  Groefbijen    
  Behangersbijen    
  Metselbijen    
Groot kaasjeskruid S T*  
  Klokjesdikpoot T  
  Grote klokjesbij TB  
  Parkbronsgroefbij T  
Groot streepzaad *  
  Gewone dwergzandbij T  
  Goudpootzandbij T  
  Witbaardzandbij T  
  Zwartbronzen zandbij T  
  Breedbandgroefbij T  
  Matte bandgroefbij T  
  Biggenkruidgroefbij    
  Glanzende bandgroefbij    
Grote engelwortel S T*  
  Zandbijen    
Grote hardvrucht *  
Grote kaardenbol S T*  
  Gewone behangersbij TB  
  Groefbijen    
Grote klit *  
  Tuinbladsnijder TB  
Grote teunisbloem.- T*  
Jacobskruiskruid T  
  Kruiskruidbij T#  
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij TB#  
  Tronkenbij TB#  
  Grasbij T  
  Tuinbladsnijder TB  
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
Kale jonker S T*  
  Rietmaskerbij    
  Zandbijen    
Kleine kaardenbol S T*  
Kleine leeuwentand T  
  Kleine roetbij T#  
  Grote roetbij #  
  Pluimvoetbij T#  
  Tronkenbij TB#  
  Gewone geurgroefbij T  
  Matte bandgroefbij T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Tuinbladsnijder TB  
Knikkende distel *  
  Grote bladsnijder TB  
  Tuinbladsnijder TB  
  Metselbijen    
Koningskaars S *T  
Kruldistel    
  Gewone behangersbij TB  
  Tronkenbij TB  
  Metselbijen    
  Breedbandgroefbij T  
  Groefbijen    
Look zonder look T*  
  Goudpootzandbij T  
  Grasbij T  
  Viltvlekzandbij T  
  Halfgladde dwergzandbij    
Melige toorts S T*  
Middelste teunisbloem T*  
Mottenkruid S T*  
  Gewone geurgroefbij T  
Paarse morgenster T*  
  Groefbijen    
  Rosse metselbij TB  
  Tuinbladsnijder TB  
Pastinaak S T*  
  Zandbijen    
  Groefbijen    
Peen T*  
  Fluitenkruidbij    
  Gewone dwergzandbij T  
  Witkopdwergzandbij T  
  Breedkaakgroefbij    
  Gewone franjegroefbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone maskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
Rapunzelklokje T*  
  Klokjesdikpoot T  
  Grote klokjesbij TB#  
  Kleine klokjesbij TB#  
  Grote bladsnijder TB  
  Tweekleurige zandbij T  
Robertskruid T*  
  Witbaardzandbij T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Rosse metselbij TB  
Rode klaver T*  
  Geelstaartklaverzandbij    
  Klaverdikpoot    
  Gewone langhoornbij    
  Blauwzwarte houtbij TB  
  Rosse metselbij TB  
  Blauwe metselbij TB  
Slangenkruid S T*  
  Slangenkruidbij TB  
  Geelgespoorde houtmetselb    
  Blauwe metselbij TB  
  Gouden slakkenhuisbij    
  Rosse metselbij TB  
  Gewone behangersbij TB  
  Kustbehangersbij    
  Grote wolbij TB  
  Kleine wolbij    
  Andoornbij TB  
  Kattenkruidbij T  
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Blauwzwarte houtbij T  
Speerdistel    
  Gewone behangersbij TB  
  Grote bladsnijder TB  
  Kustbehangersbij    
  Tuinbladsnijder TB  
  Pluimvoetbij T  
  Tronkenbij T  
  Grasbij T  
  Breedbandgroefbij T  
  Roodpotige groefbij T  
Stalkaars S T*  
Stinkende gouwe T*  
  Gewone rozenzandbij    
  Goudpootzandbij T  
  Grasbij T  
  Meidoornzandbij T  
  Viltvlekzandbij T  
  Witkopdwergzandbij T  
  Zwartbronzen zandbij T  
  Grijze rimpelrug T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Zesvlekkige groefbij T  
  Rosse metselbij TB  
Veldhondstong S T*  
Voorjaarshelmkruid T*  
Wegdistel S T*  
  Tuinbladsnijder TB  
  Groefbijen    
Witte honingklaver *  
  Lathyrusbij TB  
  Klaverdikpoot    
  Geelstaartklaverzandbij    
  Blauwe metselbij TB  
  Grasbij T  
  Roodpotige groefbij T  
Wouw S T*  
  Resedamaskerbij TB  
  Gewone maskerbij TB  
  Kortsprietmaskerbij TB  
  Poldermaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Weidemaskerbij TB  
  Zandbijen    
  Groefbijen    
Zandblauwtje T*  
  Brilmaskerbij    
  Gewone maskerbij TB  
  Kortsprietmaskerbij    
  Weidemaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Rode maskerbij    
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Gewone smaragdgroefbij T  
  Glanzende groefbij    
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Donkere zomerzandbij    
  Witbaardzandbij T  
Zwartmoeskervel S T*  
  zandbijen    
Eenjarige planten
Akkervergeet-mij-nietje T*  
Bleke klaproos T*  
Grijskruid T*  
  Gewone dwergzandbij T  
  Grasbij T  
  Zwartbronsen zandbij T  
  Parkbronsgroefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Langkop smaragdgoefbij T  
  Gewone franjegroefbij T  
  Gewone maskerbij T.B  
Hongaarse raket    
  Zandbijen    
Klein streepzaad T*  
  Gewone dwergzandbij T  
  Grasbij T  
  Texelse zandbij #.T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Breedbandgroefbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone franjegroefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Matte bandgroefbij    
  Biggenkruidgroefbij T  
  Grote roetbij    
  Kleine roetbij #.T  
  Pluimvoetbij #.T  
  Tronkenbij T.B  
Kromhals *  
Reigersbek *  
Reukeloze kamille *  
  Wormkruidbij # B  
  Duinzijdebij #  
  Tronkenbij T.B  
  Grasbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
Overblijvende planten
Boerenwormkruid T*  
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij TB#  
  Tronkenbij TB#  
  Kruiskruidzandbij T#  
  Gewone geurgroefbij T  
  Grasbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Donkere zomerzandbij    
Bont kroonkruid TB*  
  Lathyrusbij TB  
  Kustbehangersbij    
  Grote bladsnijder TB  
  Tuinbladsnijder TB  
  Blauwe metselbij TB  
  Grote wolbij TB  
Gewone berenklauw S T*  
  Fluitenkruidbij #  
  Asbij T  
  Gewone dwergzandbij T  
  Goudpootzandbij T  
  Grasbij T  
  Meidoornzandbij T  
  Witbaardzandbij T  
  Roodgatje T  
  Viltvlekzandbij T  
  Wimperflankzandbij    
  Zilveren zandbij    
  Zwartbronzen zandbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Matte bandgroefbij    
  Breedkaakgroefbij    
  Gewone franjegroefbij T  
  Gewone maskerbij TB  
  Kortsprietmaskerbij    
  Kleine tuinmaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Rosse metselbij TB  
Gewoon duizendblad T*  
  Kruiskruidzandbij T#  
  Grasbij T  
  Donkere zomerzandbij    
  Gewone dwergzandbij T  
  Berijpte geurgroefbij    
  Gewone geurgroefbij T  
  Matte bandgroefbij    
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Zesvlekkige groefbij T  
  Wormkruidbij TB#  
  Duinzijdebij #  
  Tronkenbij TB#  
Grote zandkool T*  
  Groefbijen    
  Zandbijen    
Hartgespan S T*  
  Grote wolbij TB  
  Tuinbladsnijder TB  
Heggenrank S T*  
  Heggenrankbij #  
  Meidoornzandbij T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Viltvlekzandbij T  
  Wimperflankzandbij    
  Zwartbronzen zandbij T  
  Breedrandzandbij T  
  Roodpotige groefbij T  
  Gewone franjegroefbij T  
  Gewone geurgroefbij T  
  Zesvlekkige groefbij T  
  Gewone maskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Gewone behangersbij TB  
  Tuinbladsnijder TB  
Hondsdraf    
  Grasbij T  
  Roodgatje T  
  Vosje T  
  Witkopdwergzandbij T  
  Gewone sachembij TB  
  Bruine rouwbij T  
  Blauwe metselbij TB  
  Rosse metselbij TB  
  Roodpotige groefbij TB  
  Gewone geurgroefbij TB  
Malrove S T*  
  Osmia    
Muurpeper T*  
  Gewone maskerbij TB  
  Poldermaskerbij TB  
  Weidemaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Kleine tuinmaskerbij TB  
  Roodpotige groefbij T  
  Glanzende groefbij    
Sikkelklaver T  
  Klaverdikpoot    
  Gouden slakkenhuisbij    
  Kleine wolbij    
Sint Janskruid T*  
  Grasbij T  
  Tweekleurige zandbij T  
  Blauwe metselbij TB  
  Tuinbladsnijder TB  
  Gewone geurgroefbij T  
  Langkopsmaragdgroefbij T  
  Matte bandgroefbij    
Stinkende ballote S T*  
  Andoornbij TB  
  Grote wolbij TB  
  Tuinbladsnijder TB  
Vlasbekje T*  
  Grote wolbij TB  
Wilde reseda S T*  
  Resedamaskerbij TB  
  Duinmaskerbij    
  Gewone maskerbij TB  
  Kortsprietmaskerbij    
  Poldermaskerbij TB  
  Weidemaskerbij TB  
  Tuinmaskerbij TB  
  Grasbij T  
  Koolzwarte zandbij    
  Wimperflankzandbij    
  Kleine wolbij    
  Wormkruidbij TB  
  Rosse metselbij TB  
Zwarte toorts S T*  
  Groefbijen    
   
Legenda Terug
Tweejarige planten voor bijen